Jag kommer!

Modell för inkluderande rekrytering

Hej!

Du är härmed inbjuden till ett exklusivt seminarium där Working for Change kommer att presentera och diskutera en framtagen modell för inkluderande rekrytering. Denna modell tar sitt avstamp i det arbete avseende kulturell mångfald som stiftelsen Working For Change genomfört de senaste två åren. Modellen syftar till att stödja chefer, HR-chefer, beslutsfattare och personer som på olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen att skapa processer som är fria från diskriminering och som i förlängningen leder till ökad kulturell mångfald på svenska arbetsplatser.

Modellen är framtagen i samarbete med Kantar Sifo, i samråd med rekryterande chefer och beslutsfattare, samt med stöd från Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor (MUCF).

Dina åsikter är värdefulla för oss och vi vill gärna höra dina synpunkter om vår modell. Du kommer att få mer detaljerad information några veckor innan seminariet.

Seminariet äger rum:   10 juni 2019, kl. 08:00-9.30 (frukost serveras kl.7.45)

Plats:  Changers Hub Sture, Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm

I samband med seminariets diskussion kommer vi att bjuda på frukost. Ange gärna om du har behov av anpassad kost.

Länk till våra första rapporter (Fas1): https://www.workingforchange.s...                   

Jag kommer!

Plats: Changers Hub Sture

Tid:  kl.8.00 - 9.30

Frukost serveras från kl.7.45

Jag kommer!

Speaker

Rodrigo Garay
Grundare och Generalsekreterare på Working For Change

Moderator till diskussion

e-post: Rodrigo@workingforchange.se

Rodrigo Garay är social entreprenör. Inom ramen för detta arbete har Rodrigo startat den internationella ratingorganisationen AIDS Accountability International, Working For Change-konferensen om affärsnyttan med kulturell kompetens samt rekryteringsföretaget Diversitas Talent. Diversitas Talent bildades för att hjälpa företag och organisationer att klara av de stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och tillväxt. Här vill vi göra skillnad genom att bidra till ökad kulturell mångfald i näringsliv och organisationer.

Läs mer

Organized by

Working For Change
info@workingforchange.se

OM WORKING FOR CHANGE OCH VÅRT PROJEKT:

Working For Change Matters!

Stiftelsen Working For Change har tillsammans med Kantar Sifo och med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i en unik studie kartlagt de hinder, utmaningar och svårigheter som möter utrikes födda akademiker i rekryteringsprocessen (med särskilt fokus på utrikes födda med ursprung i Afrika och muslimska länder). Syftet är att synliggöra och öka medvetenheten om denna grupps utmaningar på arbetsmarknaden. Nu genomför vi nästa fas i projektet Working For Change Matters.

Det övergripande målet med Working For Change Matters Fas 2 är att utröna hur chefer, HR-chefer, beslutsfattare och personer som på olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen kan arbeta för att möta arbetsmarknadens utmaningar, med hänsyn också till de behov som finns hos gruppen utrikes födda med ursprung i Afrika och muslimska länder, genom att skapa rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering och som i förlängningen leder till ökad kulturell mångfald på svenska arbetsplatser. Först och främst kommer vi att ha utvecklat och publicerat en modell för inkluderande rekryteringsprocesser, som kvalitetssäkrats av personer inom målgruppen.

Vi har nu tagit fram en modell för inkluderande rekrytering som vi vill presentera för er, och vi skulle även uppskatta era synpunkter på modellen.  Syftet med modellen är att påverka och öka förståelsen bland chefer, HR-chefer, beslutsfattare och personer som på olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen, för att de på ett bättre sätt än idag ska anpassa sina policyer, rutiner, regler och aktiviteter, som syftar till att öka den kulturella mångfalden på arbetsplatsen.

Du kan också registrera på: emmanuelle@workingforchange.se

Working For Change Matters!

www.workingforchange.se

 för en inkluderande arbetsmarknad


Background images: Designed by Freepik and https://pxhere.com/

and pxhere.com